Historik

​I Nordmaling har det bedrivits handel sedan den senare delen av 1700-talet. Centralorten Nordmaling hade på 1800-talet en livligt frekventerad hamn, Notholmen. Här lastades sjöburet gods om till hästforor för vidare transport till delar av lappmarken.


 

I samband med trävaruindustrins genombrott och kraftiga uppgång, och en mer utvecklad köpenskap uppstod i mitten av 1800-talet behovet av en större hamn i närheten av kyrkoplatsen. År 1856 bestämde länsstyrelsen av Notholmen skulle vara barlasthamn för anlöpande fartyg. Notholmens utveckling från fiskeläger till lastplats påskyndades även av den uppgång i salpetertillverkningen som inträffade under 1820-30-talet och av den ökade utförseln av tjära och pottaska.

På 1870-talet förekom marknader tre gånger per år. Näringsfrihetens stegvisa införande vid mitten av 1800-talet ledde dock till att sockenmarknadernas betydelse minskade. Efterhand byggdes marknadsbodarna om för att kunna användas som bostäder. Handelsverksamheten på vallen permanentades och en tätort började växa fram och 1885 fanns 47 hushåll på kyrkvallen.

Nordmalings köpmän har varit aktiva i föreningsform sedan 60-talet. De tidigast daterade protokoll som finns bevarade är från 1961. Man slöt sig samman för att kunna främja en god handel med både bevarande och nytänkade åtgärder. På agendan fanns allt från gemensamma överrenskommelser om julens öppettider till samarbetsevenemang och lotterier.Föreningen är medlem i huvudorganisationen Svensk Handel och jobbar aktivt för att utveckla och skapa nya möjligheter för en god framtida handel och service i Nordmaling med omnejd. 

Handeln och de övriga servicenäringarna utgör en viktig del i det stora perspektivet vad gäller Nordmaling och det goda livet i kommunen. 

 

Föreningen

Foton

Gamla bilder:

  • Facebook Classic

Nordmalings Handel 2013

  • w-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now